Spring naar inhoud

Privacyverklaring

27 mei 2021

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Stemsite voor het kiezen van een ondernemer voor Boost je Buurt

Doel

 • Bezoekers van de website een “impact ondernemer” laten kiezen voor Boost je Buurt.


Subdoelen

 • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het stemproces.


Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub e AVG (een taak van maatschappelijk belang). De toekenning van geldbedragen aan de winnende ondernemers vindt plaats op basis van uitgangspunten vastgesteld in het actieprogramma Amsterdam Impact 2019-2022. Meer informatie is te vinden op: https://amsterdam.nl/boostjebuurt 


Categorieën persoonsgegevens

 • IP-adressen:
  Bij het stemmen door bewoners slaan we bij de ingevoerde stemcodes waarmee gestemd is, IP-adressen op. De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden met stemmen te kunnen opsporen.
 • Postcodes:
  We vragen aan mensen die een stem uit komen brengen om hun postcode.  We doen dit omdat we willen weten waar deze mensen vandaan komen. We roepen vooral Amsterdammers op te gaan stemmen. 
 • Telefoonnummer: 
  We vragen aan mensen die een stem uit willen brengen om hun telefoonnummer. Naar dit  telefoonnummer wordt in het stemproces een code gestuurd, waarmee de bezoeker van de website haar/zijn stem kan verifiëren.  De gemeente Amsterdam slaat deze telefoonnummers verder niet op.  We versleutelen het telefoonnummer in een code zodat het nummer niet herleidbaar is.  Deze codes slaan we op. Dit doen we om eventuele onregelmatigheden tijdens het stemmen te voorkomen. 

 

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van participatietrajecten geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden bovendien geen profielen gebruikt, en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Om de stemcodes te kunnen versturen via sms , werkt de gemeente Amsterdam met een telecombedrijf. Het telecombedrijf slaat de telefoonnummers tijdelijk op tot 90 dagen na afloop van het contract met de gemeente Amsterdam voor het versturen van de smsjes. Voor bewaren van deze telefoonnummers is een verwerkersovereenkomst afgesloten.  De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden bovendien geen profielen gebruikt, en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.


Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor deze stemtool het volgende geldt: 

 

De website gaat na de stemming offline. De tijdens de stemfase geregistreerde (persoons) gegevens worden  uiterlijk 3 maandenn nadat de site offline is,  uit onze databases verwijderd. 

 

 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren